Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde: https://www.bkb.cz/pro-odborniky/kurzy/

Váš komentář