První dny platnosti balíčku podpůrných organizačních opatření na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy podle předpisu D3 ukazují, že změny, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti provozu, neovlivňují stabilitu jízdního řádu a vlaky nezpomalují. Odpovídá to analýze, kterou si Správa železnic před zavedením ohlašovací povinnosti zpracovala.

„Statistiky z víkendu i prvního pracovního dne týdnu ukazují, že opatření, která jsme zavedli od 15. srpna, nezpůsobují zpoždění vlaků a neohrožují stabilitu jízdního řádu. Konkrétně v sobotu evidujeme na těchto tratích z důvodu zavedení ohlašovací povinnosti 55 zpoždění s průměrným zpožděním na jeden vlak 1,5 minuty, v neděli 48 zpoždění s průměrem na jeden vlak 2 minuty a v pondělí 17. srpna 41 zpoždění s průměrem 1,5 minuty na jeden vlak. Pro úplnost – na tratích D3 jezdí za 24 hodin téměř 2000 vlaků,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: „Velké poděkování patří dirigujícím dispečerům a všem strojvedoucím, kteří se novými opatřeními řídí.“  

Hlavním pilířem zavedených opatření je ohlašovací povinnost jednotným systémem „vždy a všude“. Všechny vlaky tak mají vždy a bez výjimky ve všech dopravnách nařízenou ohlašovací povinnost, tedy komunikaci strojvedoucího s dirigujícím dispečerem řídícím dopravu. Strojvedoucí vlaku smí odjet z dané dopravny až po obdržení povolení k jízdě do následující dopravny. Dopravny jsou nádraží na tratích se zjednodušeným řízením dopravy, ve kterých je možné křižování protijedoucích vlaků či dostižení vlaků stejného směru a která nejsou obsazena personálem řízení provozu. 

Do 14. srpna byly ohlašovací povinnosti nařizovány jen v dopravnách, kde to bylo nezbytné z hlediska řízení dopravy, ostatní dopravny mohly být projížděny bez ohlášení. Nová úprava přinesla zejména pro strojvedoucí pravidlo: Jsem s vlakem v dopravně D3 = musím se ohlásit dirigujícímu dispečerovi.
Dále se dispečerům řídícím provoz na těchto tratích odebrala možnost vlakům operativně rušit ohlašovací povinnost. Pro zpravidelnění dopravy je také zakázána jízda vlaků s náskokem, tedy v dřívějším čase, než stanovuje jejich jízdní řád. To se týká v zásadě vlaků nákladní dopravy, případně spojů neveřejné dopravy. 

Při tvorbě jízdního řádu jsou a budou více zvýrazňovány mimořádné vlaky proto, aby jejich jízda vždy vyvolávala zvýšenou pozornost. Správa železnic také jako podpůrný prvek pro toto ryze organizační opatření rozšířila k uvedenému datu možnost vykonat ohlašovací povinnost rádiovým zařízením přímo ze stanoviště strojvedoucího, a to i na tratích, kde tato možnost dosud nebyla.