vlakAutobiografický román Věry Sládkové Malý muž a velká žena aneb Vlak dětství a naděje vyšel nově v roce 2004. Už v roce 1985 jej použil jako předlohu šestidílného televizního seriálu Karel Kachyňa. Postavu velké ženy Anny Urbanové ztvárnila nezapomenutelně Helena Růžičková se svým okřídleným úslovím:“ Nic ty se neboj holka zlatá! Na tragickej život jsem já pes.“ Román zachycuje léta okupace těsně před vypuknutím 2. světové války až do jejího konce. Vyprávěn je děvčátkem, které citlivě vnímá dobu, ve které žije a vidí ji jinýma očima, než jak vnímají dospělí. Nepostrádá poněkud zvláštní smysl pro humor, groteskní situace a charaktery. Anna se svým velikým srdcem obětavě milující cizí dítě i svého, trošku směšného manžela. Způsob, jakým laskavě a s pochopením děvčátko popisuje svého vlasteneckého a hlavně vždy patetického otce je obdivuhodný. Taky hrůzu nahánějící Němec Seep, který ztělesňuje všechny její obavy a pocity ohrožení.
S potěšením jsem si přečetla všechny dopisy, které se zachovaly a hlavně příběhy, které Karel Kachyňa nevybral do svého seriálu, popřípadě, které upravil do jiné, pro film líbivější podoby. O to zajímavější bylo přečíst si příběh, tak jak jej možná prožila a napsala autorka.