Dvě stě vojáků je nyní nasazeno k záchranným pracím v Jihomoravském kraji. Od pátku pomáhali vojáci ze 153. ženijního praporu Olomouc s těžkou technikou a sto padesát vojáků ze 74. mechanizovaného praporu Bučovice ve vesnici Hrušky. Ode dneška je doplnil další ženijní odřad s těžkou specializovanou technikou ze 152. ženijního praporu Bechyně. Ženisté se přes víkend přesunuli do Olomouce, kde čekali v pohotovosti na pokyny velitele zásahu. Nyní pomáhají také v obci Lužice.

První vojáci se na tornádem postižené místo dostali v pátek. Od té doby pomáhají s odvozem sutě. „Velitel zásahu nám určil několik ulic v obci, které obcházíme a nabízíme naši pomoc místním. Lidé si sami říkají, co potřebují,“ komentuje pomoc kapitán Jan Mikláš, velitel 3. mechanizované roty 74. mechanizovaného praporu Bučovice. „Snaží se pomoc a budeme pomáhat, dokud bude třeba. Zatím pracujeme denně od 8. hodin ráno do 21. hodiny. Pak se všichni stahujeme. Za tmy už není bezpečné pracovat v takovém prostředí.“ Vojáci se na večer vždy stáhnout zpět do kasáren a ráno vrací zpět na místa určené hasiči.

Zatím co vojáci pomáhají s odklízením následků živelné pohromy podle pokynů velitele zásahu, další stovky jsou připraveny v pohotovosti v domovských útvarech. „Nejdříve nasazujeme vojáky, kteří jsou svou posádkou postižené lokalitě nejblíže“, uvedl plukovník gšt. Martin Janatka, z velitelství pro operace. „Aktivovaná skupina velení a řízení Velitelství pro operace je v přímém spojení s hasičským operačním a informační střediskem. Řídíme vyslané jednotky. Jsme připraveni reagovat na další vyžádání.“

Nasazení armády do záchranných prací je legislativně upraveno zákonem o IZS a zákonem o ozbrojených silách a schvaluje ho náčelník Generálního štábu Armády České republiky na základě žádosti Hasičského záchranného sboru nebo kraje.

Váš komentář