Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících primárně dýchací cesty. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bude každý týden informovat veřejnost o výskytu akutních respiračních
infekcí na území Jihomoravského kraje.


Údaj o nemocnosti vychází z počtu pacientů, kteří byli ošetřeni pro akutní respirační infekci v ambulancích praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o 186 respektive 106 lékařů ambulancí z celého území Jihomoravského kraje,
kteří registrují dohromady takřka 430 000 osob. Hlášení se zpracovávají vždy v pátek, za uplynulý týden. KHS následně tato data předává k dalšímu celostátnímu zpracování.


AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE (ARI) – 49. týden 2022


Pozn.: Graf srovnání aktuální situace s vývojem v přechozích sezónách. Zdroj ISIN.


V tomto týdnu došlo k dalšímu předpokládanému nárůstu nemocnosti akutními respiračními infekcemi, aktuálně na 2322 nemocných / 100000 obyvatel. Nejrychlejší nárůst je v okresech Brno-venkov, Blansko, Hodonín a Břeclav. Nemocnost se nyní zvyšuje nejrychleji u předškolních a školních dětí.


Na nemocnosti se podílí poměrně široké spektrum virů, včetně viru chřipky, s vysokými horečkami a celkovou schváceností. Dle Národní referenční laboratoře pro chřipku v Praze se dominantně jedná o virus chřipky A/H3. Současná vakcína proti chřipce se se
zachycenými izoláty viru dobře shoduje. Zvyšující se aktivitu chřipky hlásí např. také Německo, Francie, Rakousko.


Sezónní nárůst respiračních infekcí je v letošní sezóně vyšší a rychlejší než v době „předcovidové“. Přirozená cirkulace respiračních virů byla v důsledku předchozích proticovidových opatření utlumena, a to včetně chřipky, která zde v uplynulých 2 sezónách prakticky nebyla.

Doporučení:
• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest
• v případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost léčbě a nesnažit se
onemocnění přecházet
• v uzavřených sdílených prostorách pravidelně větrat – krátce a intenzivně tak,
aby se rychle vyměnil vzduch a místnost zbytečně neprochládala.

Váš komentář