Karanténa a izolace od pondělí 31. ledna 2022

 


 

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. ledna 2022

 


Podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté

 • Povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech
 • Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat (s výjimkou dětí do 12 let, splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí)
 • Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
 • Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

Podmínky pro konání kulturních akcí

 • Povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech
 • Na akci může být přítomno max sedících 1 000 osob
 • Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplnují, s výjimkou dětí do 12 let, podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat

Splnění podmínek se nevyžaduje:
a) u dětí do 12 let
b) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby
c) pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, pokud jde o účast na svatbě, pohřbu do 30 osob)

 • Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
 • Činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýš 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy min. 1,5 metru, organizátor pěveckého sboru si musí vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů

Podmínky vstupu do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů

 • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
 • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky

Podmínky pro konání hudebních, tanečních akci, společenských klubů a diskoték 

(volně přístupné akce bez předem zakoupených vstupenek pro pevně stanovený počet diváků po celou dobu konání akce)

 • Všichni zákazníci jsou usazeni, mezi stoly nutno dodržet 1,5 m s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
 • U jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
 • Provozovatel nesmí do provozovny pustit více osob než je v prostorech provozovny míst k sezení
 • Uvnitř i venku je nutné udržovat rozestupy 1,5 m včetně čekací zóny
 • Zajistit u vstupu do vntřních i vnějších prostor desinfekci na ruce, provozovatel zajistí desinfekci stolů, židlí po každém zákazníkovi
 • Vzdálenost zákazníků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m
 • Provozovatel zajistí pravidelnou cirkulaci vzduchu
 • Provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách u vstupu do provozovny
 • Zákaz přítomnosti hostů v restauracích a klubech od 22:00 do 4:59

Poznámka: Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na náhradu škody ve věci vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel v souladu se svými obchodními podmínkami měl vstupné vrátit. Zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí, které tyto žádosti v souladu s pandemickým zákonem posoudí v zákonné lhůtě 6 měsíců. Více informací k žádostem o náhradu škody za vstupenky na kulturní akce naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2021/sdeleni-ministerstva-financi-k-zadostem-43636

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.

Váš komentář