Základní umělecká škola Velké Pavlovice pořádá a srdečně zve širokou veřejnost na

ABSOLVENTSKÝ HOUSLOVÝ KONCERT KARLA KOSÍKA

Koncert se uskuteční v pondělí 18. března 2019 v 19:00 hodin
v Hotelu Lotrinský ve Velkých Pavlovicích

V programu zazní mimo jiné slavný Montyho Čardáš za doprovodu Lašáru.

Již nyní se na všechny posluchače velmi těšíme a přejeme krásný umělecký zážitek!