Přibližně 87 % podnikatelských subjektů v naší republice jsou rodinnými firmami. Pojďme je společně podpořit! Rodinné firmy významně přispívají ke stabilitě národní ekonomiky. Důvodem je zejména jejich nadčasovost, zapojení více generací, silný pocit zodpovědnosti a důraz na profesionalitu a efektivní solidaritu. Působí napříč naší republikou. Na rozdíl od korporací, které mají tendence stahovat se k velkým urbanistickým celkům rodinné firmy působí ve všech krajích a ve všech obcích ČR. Vytvářejí ducha regionu a podporují jeho rozvoj. Rodinné firmy jsou také aktivní napříč všemi obory a činnostmi. Jsou houževnaté, nejsou však nesmrtelné.

Nejodolnější rodinnou firmou roku 2020 se dle průzkumu Odolná firma 2020 stala společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Ocenění si osobně převzal pan Dariusz Jakubowicz společně se synem stejného jména na Setkání vlastníků rodinných firem v Olomouci.

Vůči čemu jsou vlastně rodinné podniky odolné? Vůči krizi? Pandemii? Odolné ve chvíli ztráty dodavatelského nebo odběratelského řetězce? Odolné vůči změnám na trhu nebo změnám pravidel?

Je to zejména vysoká flexibilita, houževnatost, pospolitost a schopnost rychlé reakce a rozhodnutí, která rodinným firmám pomáhá reagovat na nenadálé externí podněty a šoky a dodává jim schopnost efektivně čelit výkyvům a změnám na trhu. Jejich přístup jim umožňuje pružně reagovat na uspěchanou turbulentní dobu a diversifikovat své aktivity a mitigovat tak přicházející rizika a hrozící nástrahy.

Současně pak správná delegace, dělba kompetencí, přenesení úkolů či přesně vymezeného rozsahu pravomocí a odpovědností na rodinného příslušníka ruku v ruce s důvěrou umožňuje diversifikaci manažerských rizik. Tento přístup je pak vidět napříč rodinnou firmou, tedy od rodiny – managementu, až po řadové zaměstnance. V tomto ohledu bylo na základě našeho průzkumu zjištěno, že u 49 % respondentů je rozhodování plně v kompetenci otce-zakladatele / matky zakladatelky. V případě 39 % respondentů je rozhodování rozděleno mezi zakladatele a nástupníky. Již 12 % rodinných firem svěřilo plně rozhodování nástupníkům a zakladatelé mají „pouze“ poradní hlas, působí jako mentoři či koučové.

Další důležitou oblastí jsou hodnoty, u kterých je v rámci rodinných firem standardem, že jsou rodinné hodnoty zrcadleny do hodnot firemních, a to jak v sepsané, tak zvyklostní formě. Za nejdůležitější rodinné hodnoty respondenti označili VZTAHY (85 %), DŮVĚRYHODNOST (70 %), KVALITU (78 %) a STABILITU (65 %). Za nejdůležitější firemní hodnoty KVALITU (87 %), SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA (83 %), SPOLEHLIVOST (72 %) a PROFESIONALITU (72 %).

Pro 89 % majitelů rodinných firem je nejdůležitějším aspektem úspěchu a odolnosti kvalitní finální produkt, jeho servis a služby spojené s produktem, kvalitní osobní komunikace se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Samotná cena za klíčový aspekt úspěchu a odolnosti vnímána není. V tomto aspektu se rodinné firmy liší od velkých korporací, pro které je zcela zásadní cena produktu, marže a zisk.

Jako zcela klíčový aspekt odolnosti pak byla označena loajalita a profesionalita zaměstnanců. Až 80 % respondentů uvedlo, že největším benefitem pro jejich zaměstnance je samotná skutečnost, že je zaměstnancem rodinného podniku.

74 % hodnocených rodinných firem bylo zařazeno do kategorie odolná firma. Tyto firmy úspěšně řídí aktivity rodiny a rodinných hodnot i businessu a firemní kultury. Svými jedinečnými produkty zaujímají významné postavení na českém i zahraničním trhu. Zodpovědně vytváří finanční rezervy, nerozdělený zisk využívají pro další investice, řídí pohledávky, minimalizují náklady. Jsou konkurenceschopné díky jedinečnému know-how, vysokému pracovnímu nasazení, společenskému přesahu jejich podnikání a přístupu k rozvoji regionu, ve kterém podnikají. 

+++

Více informací o průzkumu

O Asociaci rodinných firem

Posláním Asociace rodinných firem je pomáhat vytvářet a uchovávat bohatství rodinného podnikání prostřednictvím setkávání majitelů a nástupníků, sdílení zkušeností a vzdělávání.

web:www.asociacerf.cz

Fotka od Bessi z Pixabay