9. 10. 2019, 18:00 

Edita Keglerová (cembalo), Monika Knoblochová (cembalo)
Hosté: Jiří Partyka (housle), Lukáš Svoboda (violoncello)

Kompletní provedení Bachových cembalových dvojkoncertů v kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Lednicko/valtický hudební festival, kontaktní osoba: Ruth Pohlová, tel.: 777 677 533

Místo konání: Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje Stromořadní, Břeclav

Web: http://www.lvhf.cz