Nastávající maminky, klientky VZP ČR, vloni nejvíce čerpaly příspěvek na screeningová vyšetření v těhotenství, která dokáží mj. odhalit i Downův syndrom. Tento benefit je dlouhodobě mezi nastávajícími maminkami vůbec nejoblíbenější. Vloni si o něj zažádalo téměř 42 tisíc klientek, tj. více než polovina všech žádostí o příspěvek v programu Maminka. Data pojišťovna vydává v souvislosti se světovým dnem Downova syndromu, připadajícím na 21. března.

Zájem klientek VZP ČR o příspěvek na screeningová vyšetření rok od roku stoupal, vloni jsme zaznamenali mírný pokles u žádostí o tento benefit oproti roku 2020. Situaci mohla ovlivnit pandemie covid-19. Nicméně vloni pojišťovna přispěla nastávajícím maminkám na screeningová vyšetření téměř 111,6 milionů korun. Jedná se o suverénně nejoblíbenější benefit mezi maminkami.

Počet žádostí o příspěvek na screeningová vyšetření za posledních 5 let a kolik bylo vyplaceno Kč

 

Počet žádostí o příspěvek

Vyplaceno Kč

2017

27 992

34 467 419

2018

30 840

36 306 364

2019

35 170

69 702 257

2020

42 362

125 362 310

2021

41 975

111 570 457

V programu Maminka nabízí pojišťovna příspěvek až 1 500 Kč na screeningová vyšetření v době těhotenství:

  • prvotrimestrální screening – neinvazivní vyšetření, které umožňuje stanovit míru rizika vážného onemocnění, jako je např. Downův syndrom, provádí se v I. trimestru.
  • podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství – toto vyšetření patří k těm nejdůležitějším. Provádí se mezi 20.–22. týdnem a může zachytit až 90 % morfologických poškození plodu.
  • ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství – při tomto vyšetření se hodnotí odhadovaná hmotnost plodu a průchodnost cév, které vyživují plod.
  • neinvazivní prenatální test (např. TRISOMY test) – velmi přesný test, který dokáže z krve matky odhalit specifické vývojové chromozomální vady plodu, jako např. Downův syndrom.

Celkově mohou nastávající maminky až do uplynutí roku po porodu čerpat benefity v  hodnotě až 3 000 Kč, např. na vhodné aktivity v těhotenství, laktační poradenství, předporodní kurz, dentální hygienu či monitor dechu apod., dalších 500 Kč je určeno jako příspěvek pro novorozence na nákup dětských potřeb a pomůcek v lékárně.

Downův syndrom je nejčastější vrozenou chromozomální anomálií. Jedince s tímto postižením lze poznat dle typických rysů na první pohled. Dalšími znaky jsou vrozené vady srdce, zhoršená funkce štítné žlázy, zhoršený zrak či třeba vývojové vady některých vnitřních orgánů a často i mentální retardace. Lidé s tímto postižením častěji trpí zdravotními problémy a komplikacemi. Délka života lidí s tímto postižením je cca 50 let. Downův syndrom se nedá léčit.

V loňském roce čerpalo zdravotní péči 752 klientů VZP ČR s Downovým syndromem a pojišťovna na jejich péči vynaložila téměř 9 milionů Kč.

Váš komentář