14. ročník Heckerových barokních varhan Valtice 2020 ve dnech 18. 7. 2020 Farní kostel, 22. 8. 2020 Zámecká kaple, 26. 9. 2020 Zámecká kaple.
Vánoční koncerty 15. 11. 2020 Zámecká kaple a 6. 12. 2020 Klášterní kostel.