Pravidelná informace zaměřená na registrace nových čistých* osobních vozidel v ČR (pozn. * čistých z pohledu Národního akčního plánu čisté mobility). K údajům uvedeným níže byly využity aktualizované interaktivní sestavy, které jsou veřejně přístupné na stránkách Čistá doprava www.cistadoprava.cz.

Registrace nových čistých osobních vozidel v období leden–březen 2022:

  • 1 021 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), 2,15% podíl,
  • 777 BEV (bateriové elektrické), 1,64% podíl,
  • 711 PHEV (plug-in hybrid), 1,50% podíl,
  • 258 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), 0,54% podíl,
  • 0 FCEV (elektrické s palivovými články).

V 1.Q roku 2022 bylo z uvedených 777 BEV nejčastěji registrovaným vozidlem Škoda ENYAQ iV, která se na všech registracích BEV podílela 40 %. Z Obrázku 1 lze vysledovat, že nejčastěji šlo o vozidla s vyšší kapacitou baterie a pohonem 4×4 (119). Mimo ŠKODA AUTO, která je z uvedeného počtu vlastníkem 61 % vozidel, zamířilo v prvním kvartále nejvíce ENYAQů do Komerční banky (65). Ve všech případech se jednalo o vozidla s nižší kapacitou baterie.

1.Q 2022: Registrace elektromobilů stagnují, díky Dacii je rekordní zájem o LPG 01
Obrázek 1: Škoda ENYAQ iV, nejčastěji registrované nové osobní BEV v ČR v období leden–březen 2022

V průběhu ledna až března 2022 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 47 391 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 2 143 registrací méně, tj. -4,3 %. „Nová osobní elektrická a plynová vozidla si v součtu připsala 2 767 registrací, meziročně o 763 více (tj. +38 %). Elektrických vozidel bylo registrováno 1 488 (meziročně -19, tj. -1,3 %), plynových pak 1 279 (meziročně +783, tj. +157 %), podíl elektrických vozidel (pozn. BEV+PHEV) tak na všech registracích činil cca 3,1 %, plynových (pozn. LPG+CNG) pak 2,7 %. Nejvíce elektrických vozidel letos registrovala Škoda (408), Mercedes-Benz (130) a Toyota (111), těch plynových pak Dacia (976), Škoda (169) a Volkswagen (61),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

1.Q 2022: Registrace elektromobilů stagnují, díky Dacii je rekordní zájem o LPG 02
Obrázek 2: Vývoj registrací nových čistých osobních vozidel v ČR (leden–březen)

„Určitě bychom byli rádi, kdyby nám ty počty vozidel na alternativní paliva a zejména pak počty elektromobilů rostly rychleji. Ale pokud vezmu v potaz celkový vývoj registrací nových vozidel, pak ta aktuální čísla vůbec nejsou tak špatná. A pokud jde přitom o poměrně znatelný nárůst LPG vozidel, tak při současných cenách pohonných hmot by mě ani moc nepřekvapilo, kdyby ta čísla rostla i nadále,“ komentuje aktuální statistiku Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Nejčastěji registrovaná nová čistá osobní vozidla v období leden–březen 2022:

  • LPG: Dacia SANDERO (459), Dacia DUSTER (354), Dacia LOGAN (120)
  • BEV: Škoda ENYAQ (311), Tesla MODEL 3 (29), Hyundai KONA (27)
  • PHEV: Toyota RAV4 (108), Škoda SUPERB (55), Jeep WRANGLER (43)
  • CNG: Škoda OCTAVIA (90), Volkswagen UP! (54) Škoda SCALA (41)
1.Q 2022: Registrace elektromobilů stagnují, díky Dacii je rekordní zájem o LPG 03
Obrázek 3: Počet registrací nových čistých osobních vozidel v ČR podle obchodního označení v období leden–březen 2022

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v České republice je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz.

Váš komentář