Svět vnímáme prostřednictvím smyslů. Zvířecí smysly se ale od těch našich často dramaticky liší – živočichové proto mohou vnímat svět úplně jinak než my. Na krátkou exkurzi do říše zvířecích smyslů, která je plná překvapení, vás v rámci cyklu Café Nobel zve na teplickou hvězdárnu odborník na biotechnologie a popularizátor vědy Jaroslav Petr, autor knížky Desatero smyslů, která v roce 2021 získala ocenění Magnesia litera v kategorii populárně-naučných publikací. Ve čtvrtek 20. ledna.

Pes žije ve světě pachů, paúhoř ve světě elektrických polí, netopýr vnímá okolí sluchem. „To ale zdaleka není všechno,“ zve koordinátor Café Nobel Frederik Velinský. „Některé schopnosti zvířat jsou zcela nečekané a jejich vnímání světa opravdu zvláštní a pro člověka někdy i těžko představitelné.“

Přednášející prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi zabývá biotechnologiemi a reprodukcí hospodářských zvířat. Biotechnologie také přednáší – na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Masarykově univerzitě v Brně. V rámci popularizace spolupracuje např. s Lidovými novinami, časopisem Vesmír nebo Českým rozhlasem.

Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 h. Mohou se jí zúčastnit pouze návštěvníci s ukončeným očkováním nebo nejvýše 180 dní po prodělání covid-19; mládež do 18 let a „rozočkovaní“ návštěvníci se musí prokázat čerstvým PCR testem. Všichni účastníci musí mít respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření.

Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium

Váš komentář